KARTA DO GŁOSOWANIA

w konsultacjach społecznych dotyczących realizacji projektu pn "Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2018 r."

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz 922), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach wszelkich działan związanych z budżetem obywatelskim w gminie Bytów na 2018 rok (należy zaznaczyć pole poniżej).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (wymagane)


UWAGA!
  • ANKIETĘ NALEŻY WPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI
  • W polach "Nazwisko", "Nazwisko rodowe matki" przy nazwiskach dwuczłonowych ze znakiem "-" nie stosujemy spacji.
  • W polu "Imię" podajemy tylko pierwsze imię

Wykaz zgłoszonych zadań

Wybór zadania Nr zadania Nazwa zadania Szacunkowy koszt (w zł)
1 Zalanie warstwy ścieralnej asfaltem drogi gminnej w Gostkowie 100 000
2 Budowa oświetlenia dróg gminnych w Udorpiu 97 720
3 Budowa drogi osiedlowej z płyt JUMBO w Mądrzechowie, ul. Wichrowe Wzgórza 99 884
4 Remont sali wiejskiej w Niezabyszewie 100 000
5 Budowa parkingu Nad Borują i doposażenie placu zabaw przy ul. Gdańskiej w Bytowie 99 806
6 Remont drogi gminnej w Pomysku Wielkim oraz zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Pomysku Małym 99 919
7 Budowa oświetlenia w Rzepnicy, ul. Różana i Św. Krzysztofa 99 800
8 Przebudowa drogi, kanalizacji deszczowej - ulica Sienkiewicza w Bytowie – łącznik 88 998
9 Poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa na Osiedlu Jeziorki w Bytowie 99 448
10 Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w strefie zamieszkania w miejscowości Grzmiąca 99 962
Informacja o głosowaniu i ważności głosu:
  1. Głosowanie jest jawne
  2. Głosować można wyłącznie osobiście
  3. Każdy mieszkaniec gminy Bytów, który w dniu głosowania ma ukończone 16 lat, może wypełnić tylko jedną kartę do głosowania(w wersji papierowej lub elektronicznej).
  4. Głosować można na jedno zadanie, zaznaczają pole wyboru w kolumnie "Wybór zadania".
  5. W przypadku oddania przez jedną osobę uprawnioną do głosowania dwóch lub więcej kart do głosowania, wszystkie karty(w wersji papierowej i elektronicznej) wypełnione przez tę osobę będą uznane za nieważne.