KARTA DO GŁOSOWANIA

w konsultacjach społecznych dotyczących realizacji projektu pn "Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2020 r."

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach wszelkich działań związanych z budżetem obywatelskim w gminie Bytów (należy zaznaczyć pole poniżej)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (wymagane)


UWAGA!
  • KARTĘ DO GŁOSOWANIA NALEŻY WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI
  • W polach "Nazwisko", "Nazwisko rodowe matki" przy nazwiskach dwuczłonowych ze znakiem "-" nie stosujemy spacji.
  • W polu "Imię" podajemy tylko pierwsze imię

Wykaz zgłoszonych zadań

Wybór zadania Nr zadania Nazwa zadania
1 Budowa oświetlenia w Rzepnicy ul. Liliowa etap I
2 Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Gostkowie
3 Dąbie-Świątkowo - budowa oświetlenia
4 Ławki z energią (Bytów)
5 Plac zabaw dla dzieci (Bytów)
6 Doświetlenie ul. Polnej i doposażenie placu zabaw Nad Borują
7 Zagospodarowanie terenu remizy OSP i stawu p.poż (Pomysk W.)
8 Jeziorki: nawodnienie boiska, wiata, spowalniacz, plac zabaw
9 Budowa odcinka drogi na ul. Jaworowej w Mądrzechowie
Informacja o głosowaniu i ważności głosu:
  1. Głosowanie jest jawne
  2. Głosować można wyłącznie osobiście
  3. Każdy mieszkaniec gminy Bytów, może wypełnić tylko jedną kartę do głosowania (w wersji papierowej lub elektronicznej).
  4. Głosować można na jedno zadanie, zaznaczają pole wyboru w kolumnie "Wybór zadania".
  5. W przypadku oddania przez jedną osobę uprawnioną do głosowania dwóch lub więcej kart do głosowania, karty wypełnione przez tę osobę w głosowaniu bezpośrednim (w wersji papierowej) będą uznane za nieważne.
  6. Osoby, które zostały wpisane do rejestru mieszkańców po dniu 29 sierpnia 2019 r. będą mogły głosować tylko w formie bezpośredniej (papierowej).